EMDR bij kinderen

Ook kinderen en adolescenten maken schokkende gebeurtenissen mee. Er zijn verschillende soorten gebeurtenissen waardoor kinderen en adolescenten beschadigd kunnen raken. Deze kunnen hetzelfde zijn als voor volwassenen.

Gelukkig verwerkt ± 80% van de kinderen, die iets heel ergs meemaken, deze gebeurtenis(sen) op eigen kracht. Bij ± 20% van de kinderen ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Óf zich problemen ontwikkelen en zo ja, welke, wanneer en hoe lang ze blijven bestaan hangt af van meerdere factoren.

Enkele factoren waarvan we weten dat ze een rol spelen zijn:

  • De aard van de gebeurtenis(sen)
  • Hoe het kind functioneerde vóór de gebeurtenis(sen)
  • Het temperament van het kind
  • De vaardigheden van het kind om met moeilijkheden om te gaan
  • De vaardigheden van ouders/gezinsleden om met moeilijkheden om te gaan
  • De reacties van de ouders / gezinsleden op de gebeurtenis (sen)
  • De reacties van het kind op de gebeurtenis en hoe de ouders daarmee omgaan

EMDR komt in aanmerking wanneer het kind of de adolescent kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR bij kinderen kan al vanaf de leeftijd van ±2 jaar. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden, nog voordat taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

In de praktijk blijkt dat EMDR bij kinderen vaak nog sneller resultaten te zien geeft dan bij volwassenen. De komende jaren hopen we met wetenschappelijk onderzoek deze positieve resultaten verder te kunnen onderbouwen.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op voor een geheel vrijblijvend mini-consult.

Geef een reactie